ประกาศ !
ห้ามโอนเงินก่อนเด็ดขาด! เพราะคุณอาจถูกโกงได้ถึง 100% หากคุณมีการโอนเงินแล้วและไม่ได้รับสินค้า ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น www.tech2hand.com
ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

law-post

เงื่อนไขการลงประกาศ

1. ผู้ที่ต้องการลงประกาศซื้อขาย สินค้า ใน เว็บไซต์ tech2hand.com จะต้องทำการลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ tech2hand.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการของ เว็บไซต์ โดยจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชม เว็บไซต์

2. ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรมอันดีของไทย ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ เว็บไซต์ tech2hand.com หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ เว็บไซต์ tech2hand.com หรือบุคคลอื่น

3. การลงประกาศ ซื้อขาย ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคาย ดูหมิ่น ว่าร้าย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล

4. ทาง tech2hand.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในข้อความหรือสินค้าใดๆ ห้ามผู้ขายเรียกเก็บเงินก่อนส่งสินค้า หรือมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ

5. หากผู้เข้าชมเว็บไซต์ tech2hand.com แล้วมีข้อสงสัยในตัวสินค้าหรือบริการต่างๆ กรุณาติดต่อสอบถามผู้ลงประกาศโดยตรง หรือมีข้อส่งใสเรื่องอื่นนอกจากสินค้า ลงประกาศ กณุณาติดต่อเราที่ contact-us

6. หากมีการแจ้งว่า ผู้ลงประกาศ เป็นผู้กระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง มากกว่า 3 ครั้ง ผู้ลงประกาศจะถูกตัดสมาชิกภาพของท่านอย่างถาวร และถูกแบนเพื่อไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอีก

7. tech2hand.com ห้าม/งดประกาศข้อความดังต่อไปนี้

 • ห้ามประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
 • ห้ามประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่เป็นสื่อลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
 • ห้ามประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการเกี่ยวข้องกับการพนัน
 • ห้ามประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 • ห้ามประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดการคุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
 • ห้ามประกาศ ซื้อขาย อวัยวะ, อาวุธปืน, ของผิดกฎหมายและศีลธรรมทุกชนิด
 • ห้ามประกาศ ซื้อขาย สินค้าประเภทอาหารและยาทุกชนิด
 • ห้ามประกาศ ซื้อขาย สินค้าในกลุ่มสินค้าลดน้ำหนัก, ลดความอ้วน, ควบคุมน้ำหนัก
 • ห้ามประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ tech2hand.com
 • ห้ามประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.. 2550
 • ไม่อนุญาติให้ทำการส่งข้อความซ้ำๆ กันมาก
 • งดการแสดงประกาศที่ไม่มีข้อมูลติดต่อ, ชื่อ,เบอร์โทร,อีเมล์ ติดต่อกลับ
 • งดประกาศหางานที่มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ และ/หรือคลุมเครือที่ไม่ชัดเจนที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย
 • ห้ามประกาศรับสมาชิกผลิตภัณฑ์ขายตรงทุกชนิด

10. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนั้นไปทำให้บุคคลใดบุคลหนึ่งเสียหายหรือเสียชื่อเสียง สมาชิกต้องรับผิดชอบเอง

11. เว็บไซต์ tech2hand.com สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูล (Content) ใดๆ ใน เว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ เว็บไซต์ tech2hand.com แต่เพียงผู้เดียว

12. เว็บไซต์ สงวนสิทธิในการโอนบริการและบริการพิเศษของ เว็บไซต์ tech2hand.com รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ เว็บไซต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้บริการ”

13. สิทธิของ “ผู้ใช้บริการ” ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ เว็บไซต์ tech2hand.com นี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ เว็บไซต์ tech2hand.com แต่เพียงผู้เดียว

14. เว็บไซต์ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งกฎและข้อจำกัดการใช้บริการ เว็บไซต์ ได้ ตามที่ เว็บไซต์ tech2hand.com เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง

อัพเดท  21 May 2016